آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی ؟ولی درون تو جهان بزرگی نهفته است.(امام علی علیه السلام)
سوالات سایر آزمون ها

سوالات سایر آزمون ها