امام حسين(ع):اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد.

ویژه