ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت بهران

نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت بهران