عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » سوالات استخدامی مجتمع جهان فولاد سیرجان

سوالات استخدامی مجتمع جهان فولاد سیرجان