سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » سوالات استخدامی شرکت احیا استیل فولاد بافت

سوالات استخدامی شرکت احیا استیل فولاد بافت