گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » سوالات استخدامی شرکت احیا استیل فولاد بافت

سوالات استخدامی شرکت احیا استیل فولاد بافت