ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » سوالات استخدامی شرکت احیا استیل فولاد بافت

سوالات استخدامی شرکت احیا استیل فولاد بافت