باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.(کوروش کبیر)
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران