قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.(گالیله)
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران