نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران