ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » سوالات آزمون استخدامی فولاد خراسان

سوالات آزمون استخدامی فولاد خراسان