عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
سوالات سایر آزمون ها » سوالات آزمون سردفتری ثبت اسناد

سوالات آزمون سردفتری ثبت اسناد