امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.
سوالات سایر آزمون ها » سوالات آزمون سردفتری ثبت اسناد

سوالات آزمون سردفتری ثبت اسناد