در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
سوالات سایر آزمون ها » سوالات آزمون سردفتری ثبت اسناد

سوالات آزمون سردفتری ثبت اسناد