هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن)
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » سوالات استخدامی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

سوالات استخدامی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین